Obwodnica Śródmiejska

Obwodnica Śródmiejska ma połączyć północne i południowe dzielnice Szczecina omijając centrum miasta. Pozwoli to uwolnić w znacznej mierze najbardziej atrakcyjną część miasta od tranzytu międzydzielnicowego. Dzięki temu możliwe będzie dalsze uspokojenie ruchu i przeprowadzenie procesu „umiastowienia” śródmieścia Szczecina.

Północna część OŚ zaczyna się skrzyżowaniem z ul. Druckiego-Lubeckiego w dzielnicy Drzetowo-Grabowo zaś na południu kończyć się będzie w dzielnicy Pomorzany krzyżując z ul. Krzysztofa Kolumba. Tam też znajdzie swój początek zupełnie nowe połączenie drogowe z prawobrzeżną częścią Szczecina przebiegające przez Wyspę Zieloną i Wyspę Pucką.

Ślad OŚ w znacznej mierze przebiegać będzie zgodnie z linią kolejową prowadzącą do Polic.  Widać to zwłaszcza w części zachodniej planowanej trasy.

Istniejący przebieg trasy obejmuje jedynie jej północną część – łączy ul. Druckiego-Lubeckiego z ul. Niemierzyńską-Arkońską. Obecnie trwają prace projektowe nad VI etapem OŚ mającym połączyć ul. Arkońską-Niemierzyńską z al. Wojska Polskiego. Najpoważniejszym zadaniem tego etapu będzie budowa tzw. węzła Łękno – bezkolizyjnego skrzyżowania nowej trasy z ruchliwą al. Wojska Polskiego.

obwodnica śródmiejska szczecin
Przebieg Obwodnicy Śródmiejskiej na projekcie koncepcyjnym z 1996 r.

Etap V – zrealizowany

Odcinek łączący ul. Duńską-Krasińskiego z ul. Arkońską-Niemierzyńską oddano do użytku z końcem 2012 roku. Kosztował 78 827 385 zł.

obwodnica śródmiejska foto etap V
Listopad 2012 – u góry po prawej kolejno skrzyżowanie z ul. Warcisława, następnie skrzyżowanie z ul. Duńską-Krasińskiego, na dole skrzyżowanie z ul. Chopina.
obwodnica śródmiejska foto etap V a
Listopad 2012 – po prawej skrzyżowanie z ul Chopina, po lewej skrzyżowanie z ul. Arkońśką-Niemierzyńską

Etap VI

W budżecie miasta na rok 2014 zarezerwowano środki na prace projektowe dotyczące odcinka łączącego ul. Arkońską-Niemierzyńską z al. Wojska Polskiego wraz z budową tzw. węzła Łękno. Węzeł będzie bezkolizyjnym skrzyżowaniem nowej trasy z ruchliwą al. Wojska Polskiego. Budowa tego odcinka OŚ odciąży ulice Papieża Pawła VI i Bohdana Zaleskiego obecnie bardzo często zakorkowane przez kierowców jadących w kierunku Wojska Polskiego.

Koszt budowy VI etapu OŚ to około 149,3 mln zł.

Konsultacje 2011

Istnieją 3 wersje projektowe tego skrzyżowania:

I wariant – zakłada przebieg obwodnicy estakadą nad linią kolejową, zaś w wykopie pod al. Wojska Polskiego. Przewidywany koszt realizacji – ok. 128 mln zł.

II wariant – zakłada przebieg obwodnicy na poziomie torów kolejowych tunelem pod al. Wojska Polskiego. Nad tunelem znajdzie się duże skrzyżowanie z wyspą centralną. Minusem tego wariantu jest konieczność przebudowy i skorygowania przebiegu linii kolejowej. Przewidywany koszt realizacji – ok. 119 mln zł.

III wariant – zakłada przebieg obwodnicy estakadą nad linią kolejową oraz nad al. Wojska Polskiego. Przewidywany koszt realizacji – ok. 123 mln zł.

W 2011 roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wariantów budowy Węzła Łękno

Raport z konsultacji dot. VI etapu Obwodnicy Śródmiejskiej
Obwodnica śródmiejska VI etap wiz4
Węzeł Łękno – widok w kierunku płd-zach. W tunelu pod skrzyżowaniem przebieg nowego odcinka OŚ. Na górnym poziomie skrzyżowanie al. Wojska Polskiego z oklicznymi ulicami. Z prawej strony u góry widać wjazd w ul. Traugutta.
Obwodnica śródmiejska VI etap wiz3
OŚ w formie łuku przecina al. Wojska Polskiego
Obwodnica śródmiejska VI etap wiz2
Węzeł będzie integrował komunikację tramwajową z systemem Kolei Miejskiej SKM
Obwodnica śródmiejska VI etap wiz1
Obwodnica poprowadzona w tunelu przecina al. Wojska Polskiego

Konsultacje 2015

W 2015 roku w czerwcu i wrześniu przeprowadzono dwa spotkania konsultacyjne dotyczące VI etapu obwodnicy.

obwodnica śródmiejska etap I
Projekt odcinka obwodnicy pomiędzy ul. Arkońską a al. Wojska Polskiego – etap I (proj. BPBK)
obwodnica śródmiejska etap II
Odcinek obwodnicy pomiędzy ul. Arkońską a al. Wojska Polskiego – etap II (proj.BPBK)

Etap VII

W maju 2015 miasto ogłosiło przetarg na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego niezbędnego do budowy VII etapu obwodnicy śródmiejskiej sięgającego aż do ul. 26 kwietnia. Studium będzie dokładnie określać jak będą wyglądać skrzyżowania z ulicami: 26 Kwietnia, Witkiewicza, Mickiewicza. Projekt koncepcyjny obwodnicy z 1996 r. nie uwzględniał połączenia z ul. Mickiewicza a z ul. Witkiewicza – połączenie w ograniczonym zakresie.

Budowa VII etapu może nastąpić po 2020 roku, w ramach tzw. nowej perspektywy unijnej 2020-27.